A Bőcsi duzzatómű rövid bemutatása

A Hernádvíz Vízerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság főtevékenysége a villamos energiatermelés.
A társaság tulajdona a Kesznyéteni Vízerőmű, és a hozzá tartozó létesítmények.
A Vízerőmű a folyóvízben rejlő helyzeti energiát alakítja villamos energiává. A folyó magyarországi szakaszának vízjárását a felső vízgyűjtőről érkező vizek határozzák meg. A legyezőszerűen szétterülő felső vízgyűjtő szlovák területen lévő mellékfolyói gyűjtik össze és vezetik a Hernádba a levonuló vizek jelentős részét.

A Duzzasztómű a folyó medrébe épült, Bőcs község mellett. A duzzasztott víz közvetlenül a Duzzasztómű felett a bal parton elhelyezett, vízkivételi művön át jut az üzemvízcsatornába.

Az üzemvízcsatorna, 7,3 km szelvényében létesült a Vízerő-telep. A telep után, 2,5 km hosszú alvízcsatorna, a Sajó folyóba torkollik.

+