Engedély kiváltás

A Hernád üzemvízcsatornán területi engedélyt csak az a személy kaphat, aki a tárgyévre érvényes állami halász,- illetve horgászengedéllyel rendelkezik!

Érdeklődés

Érdeklődni a +36/46/711-009 –es, vagy a +36/30/9-835-587-es telefonszámon lehet.

Árlista

Az aktuális árlista letölthető innen: Árlista

Elérhetőség

Hernádvíz Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerő-telep 013/1. hrsz.

Ökocentrum

Sodales in est quis, blandit sollicitudin est. Nam ornare ipsum ac accumsan auctor. Donec con-sequat arcu et commodo interdum.

Gépeink

Volvo, JCB 4x, Big Float, Antonio Carraro munkagépeink. Gépek leírása, mederkotrás és éves karbantartás

Tovább
Érdekességek

Van lehetőség - előre egyeztetett időpontban, írásos megrendelés alapján - üzemlátogatásra is!

Tovább
Galéria

Ismerkedjen meg történelmünkel, fényképek és archív cikkek megtekintése.


Tovább

Tájékozató a 2019 január 01. napjától érvényes halász/horgász engedélyek árairól


A Hernád üzemvízcsatornán területi engedélyt csak az a személy kaphat, aki a tárgyévre érvényes állami halász,- illetve horgászengedéllyel rendelkezik.
Ez vonatkozik a napi engedélyekre is.
Gyermek, és ifjúsági területi engedélyek (éves, féléves, napi) váltására kizárólag a törvényes képviselő személyes megjelenése esetén van lehetőség!
Érvényes turista állami horgászjegy birtokában, kizárólag napi engedély váltható a vízterületre.
Területi engedély váltására az „Adatkezelési Tájékoztató”-ban rögzítettek elfogadását követően van lehetőség.

Területi engedélyt a következő időpontokban lehet váltani:
hétfőtől csütörtökig 8-14 óra, pénteken: 14-18 óra, szombaton: 8-10óra között, a Hernádvíz Kft. kesznyéteni irodahelységében. (A napijegyeket előre is lehet váltani!)

Felhívjuk a Tisztelt Horgászok/Halászok figyelmét arra, hogy a fenti időpontokon kívül területi engedélyeket nem tudunk kiadni!
A tárgyévben váltott éves és féléves területi engedélyek a tárgyév december 31. napjáig érvényesek.

Érdeklődni a +36/46/711-009 –es, vagy a +36/30/9-835-587-es telefonszámon lehet.
A váltás helye: Hernádvíz Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerő-telep 013/1. hrsz.-ú fióktelepe, a fent megjelölt időpontokban.


Aki az előző évre vonatkozó fogási naplóját tárgyév január 31-ig nem adja le, úgy tárgyévre csak a
4.000,-Ft, azaz Négyezer forint összegű pótdíj befizetését követően válthatja ki a területi engedélyt az üzemvízcsatornára.
Aki a napijegyet, a fogási táblázat kitöltése és aláírása után nem juttatja vissza a jegy kibocsátójához, úgy a tárgyévben további napijegyet kizárólag 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint összegű pótdíj befizetését követően válthatja ki az üzemvízcsatornára.
Az üzemvízcsatorna töltésén horgászat/halászat céljából tartózkodni fokozott figyelemmel, saját felelősségre lehet!
A további tudnivalókat a területi engedélyek váltásakor, a házi szabályzatból lehet megismerni.

Áraink

Érdeklődni a +36/46/711-009 telefonszámon lehet!

A létesítmény bemutatása

A Hernádvíz Vízerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság főtevékenysége a villamos energiatermelés. A társaság tulajdona a Kesznyéteni Vízerőmű, és a hozzá tartozó létesítmények. A Vízerőmű a folyóvízben rejlő helyzeti energiát alakítja villamos energiává. A folyó magyarországi szakaszának vízjárását a felső vízgyűjtőről érkező vizek határozzák meg. A legyezőszerűen szétterülő felső vízgyűjtő szlovák területen lévő mellékfolyói gyűjtik össze és vezetik a Hernádba a levonuló vizek jelentős részét

Az 1903-ban épült gibárti és az 1906-ban létesített felsődobszai Vízerőmű után a kesznyéteni, a Hernád folyó harmadikként telepített Vízerőműve. Zemplén Vármegye alispánja 1940. május 4-én adott vízjogi létesítési engedélyt, a Vízerőmű építésére. Az üzemvízcsatornás Vízerőmű a Hernád folyó alsó szakaszán, Kesznyéten és Tiszalúc között helyezkedik el.

+